Nejčastější dotazy

 • Jaký je rozdíl mezi domácí zdravotní péčí a pečovatelskou službou?
  Domácí zdravotní péče je odborná zdravotnická péče hrazená ze zdravotního pojištění, kterou provádí zdravotní sestry. Pečovatelská služba je hrazena z prostředků klienta vč. příspěvků na péči a provádí jí pečovatelky. Do domácí zdravotní péče patří rehabilitace, odběry krve aj., převazy, podávání infuzí, podávání injekcí, péče o katetry, péče o PEG apod. Do pečovatelské služby patří nákupy, péče o domácnost, dovoz jídla, hygiena, doprovod k lékaři apod.
 • Je pro poskytování péče důležité, kde mám trvalé bydliště?
  Důležité je místo poskytování péče nezávisle na trvalém či přechodném bydlišti. 
 • Pro koho je domácí zdravotní péče určená?
  Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta.
 • Existuje věkové omezení pro péči? 
  Péče není omezena věkem klienta, pouze jeho zdravotním stavem.
 • Jak je domácí zdravotní péče hrazena?
  Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění.
 • Jak/kde můžu domácí zdravotní péči získat?
  Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.
nahoru