Naše služby

 • Zdravotní péče
  např. prevence dekubitů, zajištění příjmu tekutin a stravy, edukace pacienta
 • Odborná zdravotní a péče
  např. sledování vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, převazy, aplikace injekcí, ošetřovatelská rehabilitační péče atd.
 • Specializovaná zdravotní péče
  např. péče o pacienty na umělé plicní ventilaci či diagnostických přístrojích, monitoring stavu klientů s psychickým onemocněním – aktivizace, psychopodpora, podávání enterální výživy (sondou, PEG)

Naše standardní služby

 • Měření krevního tlaku, aplikace injekcí, infuzí, odběry krve, podání léků
 • Nácvik a zaučování aplikace inzulínu, měření glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • Ošetření a převazy pooperačních ran, proleženin, bércových vředů
 • Péče o permanentní močové katetry, jednorázové cévkování, ošetření stomií
 • Ošetřovatelská a kondiční rehabilitace, cvičení na lůžku, nácvik chůze, dechová cvičení
 • Prevence proleženin, zejména pravidelné polohování
 • Dohled nad dodržováním dietního a pitného režimu, prevence vzniku dehydratace
 • Péče o pacienty závislé na umělé výživě
 • Ošetření centrálních a periferních žilních vstupů, péče o pacienty s neurologickým onemocněním (Parkinsonovou, Alzheimerovou chorobou, sklerózou Multiplex a další)

Naše nadstandardní služby

 • Výměna permanentního katetru u mužů
 • Péče o pacienty závislé na podpůrných přístrojích
 • Poskytování péče specialistkami v oblasti hojení ran
 • Péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění
 • Péče o nemocné s poruchou srážlivosti krve
 • Monitorování kyslíkové saturace

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kromě poskytování odborné zdravotní domácí péče také půjčujeme kompenzační pomůcky. Ty pomáhají lidem se zdravotním a tělesným postižením zmírnit jejich handicap, popř. jejich zdravotní obtíže. Umožňují jim zejména volný pohyb, prevenci zdravotních rizik, zlepšení zdravotního stavu a překonávání bariér. Smysl půjčovny vidíme v dostupnosti kompenzačních pomůcek jak pro pacienty Domácí péče, tak i pro širokou veřejnost.

K zapůjčení nabízíme:

 • Mechanický vozík – umožňuje pohyb lidem s tělesným či zdravotním postižením, u kterých nedošlo k onemocnění či postižení horních končetin
 • Chodítko (vysoké, nízké s kolečky nebo nízké bez koleček) – poskytuje oporu při chůzi, je určeno osobám se sníženou hybností dolních končetin, případně se zhoršenou stabilitou
 • Elektrická polohovací postel – je určena pro osoby dlouhodobě upoutané na lůžko, snižuje riziko vzniku otlaků, zlepšuje prokrvení tělních partií, zajišťuje bezpečnost a je lehce přemístitelná
 • Antidekubitní matrace – poskytuje osobám upoutaným na lůžko ochranu proti proleženinám
 • Kyslíkový koncentrátor – zajišťuje léčbu kyslíkem (oxygenoterapii) pro zlepšení dýchání

ZAPŮJČENÍ POMŮCKY

nahoru